Prezes: Leszek Eliński

Wiceprezes: Mariusz Banaś

Wiceprezes: Bartłomiej Marczyk

Sekretarz: Tomasz Jaroch

Członek: Jacek Wywrot