Walne zebranie Delegatów Klubu

               Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl na podstawie treści §20 ust.2 Statutu klubu zawiadamia Delegatów klubu, że w dniu 29.06.2018  (piątek) w Sali hotelu ACCADEMIA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Przemyślu odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 17.00
 w drugim terminie o godz. 17.15
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów klubu.
Przewidywany ramowy porządek dzienny obrad:
1.  Otwarcie obrad i podjęcie uchwał organizacyjnych ich przebiegu.
2.  Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej za okres od  czerwiec 2016 – czerwiec 2018.
3.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu .
4.  Zakończenie obrad.
                                                                                  Zarząd klubu
                                                                                   MKS „POLONIA
                                                                                 Przemyśl

Runda wiosenna sezonu 2016/2017

Dodaj do:
W dniu 11.03.2017 r. rozpoczyna się runda wiosenna IV ligi sezonu 2016/2017 gdzie nasza drużyna będzie walczyć o spokojny byt w tych rozgrywkach na zakończenie sezonu
 
W okresie przerwy zimowej w naszym klubie poczyniono ruchy kadrowe wzmacniając nasz zespół następujacymi zawodnikami:
- Sebastain Kocój - transfer czasowy z SOKÓŁ Nisko
- Paweł Piątek - transfer czasowy z MOTORU Lublin S.a.
- Kamil Kmiotek - transfer czasowy z RESOVII Rzeszów
- Radosław Adamski - transfer definitywny z STAL Stalowa Wola P.S.A
- Marcin Sobol - transfer definitywny z JKS Jarosław
Z zespołu odeszli:
- Arkadiusz Wielgosz - zakończenie okresu wypożyczenia
- Yaroslav Sukhotskyy - transfer czasowy do Nowotaniec Cosmos
- Andrzej Mikus - transfer definitywny do JKS Jarosław
Ponadto nie podjęli treningów
- Arkadisz Gosa - wyjazd za granicę
- Bartłomiej Jaroch - leczenie kontuzji

Całej drużynie życzymy samych sukcesów i osiągnięcia celu jakim klub im wyznaczył.

Nasza drużyna pierwszy mecz rozegra w dniu 12.03.2017 r. w SOKOLE Nisko o godz. 14.00

POWODZENIA!