KOMUNIKAT

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Polonia
zwołuje na dzień 20 marca br. na godz. 17.00 w pierwszym terminie, godz. 17.15 w drugim terminie
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów klubu MKS Polonia,
w sali konferencyjnej Hotelu Accademia, ul. Wyb. Piłsudskiego 4.

Porządek zebrania:
1. Wybór prezesa klubu.
2. Uzupełnienie składu zarządu i komisji rewizyjnej
3. Podjęcie uchwał

W zebraniu uczestniczą delegaci wybrani na Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze klubu.
Prosimy o uregulowanie składek członkowskich.
Dodaj do: