Walne zebranie Delegatów Klubu

               Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl na podstawie treści §20 ust.2 Statutu klubu zawiadamia Delegatów klubu, że w dniu 29.06.2018  (piątek) w Sali hotelu ACCADEMIA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Przemyślu odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 17.00
 w drugim terminie o godz. 17.15
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów klubu.
Przewidywany ramowy porządek dzienny obrad:
1.  Otwarcie obrad i podjęcie uchwał organizacyjnych ich przebiegu.
2.  Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej za okres od  czerwiec 2016 – czerwiec 2018.
3.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu .
4.  Zakończenie obrad.
                                                                                  Zarząd klubu
                                                                                   MKS „POLONIA
                                                                                 Przemyśl

II Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Podkarpackiego

Dodaj do:
W dniu 22.04.br w Hali Sportowej w  Radymnie odbył się II Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Podkarpackiego, Grano na dystansie 9 rund z czasem 15 min. na zawodnika
 W grupie OPEN startowało 25 szachistów, w tym zawodnik MKS "Polonia" Przemyśl - Tomasz Pańczak. Nasz szachista wywalczył w silnej obsadzie 2 - gie miejsce zdobywając 6,5 pkt. 1-sze miejsce przypadło w udziale Tomaszowi Kojder z Przeworska - 8 pkt., a trzecie - Januszowi Dyrkacz z Kańczugi - 6,5 pkt.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.