Walne zebranie Delegatów Klubu

               Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl na podstawie treści §20 ust.2 Statutu klubu zawiadamia Delegatów klubu, że w dniu 29.06.2018  (piątek) w Sali hotelu ACCADEMIA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Przemyślu odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 17.00
 w drugim terminie o godz. 17.15
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów klubu.
Przewidywany ramowy porządek dzienny obrad:
1.  Otwarcie obrad i podjęcie uchwał organizacyjnych ich przebiegu.
2.  Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej za okres od  czerwiec 2016 – czerwiec 2018.
3.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu .
4.  Zakończenie obrad.
                                                                                  Zarząd klubu
                                                                                   MKS „POLONIA
                                                                                 Przemyśl

1 kolejka rundy wiosennej sezonu 2017/2018

Dodaj do:
Zaraz po świętach wielkanocnych ruszyły rozgrywki młodzieżowe w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018

  juniorzy starszy - 03.04.2018 godz. 11.00
DAP Dębica - Polonia Przemyśl
3 - 0
juniorzy młodszy- 03.04.2018 godz. 11.00
Sokół Nisko - Polonia Przemyśl
1 - 5
trampkarz starszy - 03.04.2018 godz. 11.00
Stal Rzeszów - Polonia Przemyśl
3 - 0


 
 
Kategorie: