Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Someone with the knowledge of this clan please help. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. 2. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. The most Zulu families were found in the USA in 1920. During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu African last names or surnames have deeper meanings than many think. The history of Zulu originates from a unknown background. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Awusize phela ngomlando wakwa-Mbutho ukuthi uhamba kanjani? Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. VUKANI Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Hleza goduka hleza kaMboli Zithulele (Zulu origin) means "quiet". They have Sesotho names and speak Sesotho. Ncincimane Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. Jijiza Mbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhaca… uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-KZN… Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe. Mabhanekazi Sochaya, We need to know where we from and the origin of this clan. Mbedu, ngicela imvelaphi yakwa Mqadi nozalo lwakho nezithakazelo, Shabane, Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Mzingane Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Search US census records for Zulu Siyabonga! Dwala ka Mbatshazwa, : Mafuleka, Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! In the Old Testament, it was the name of the third King of Israel. any masculine feminine unisex-Usage, language or place. Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Nsimbi Mnamatha mbini zuluKaNtombela cubhe mahlobo magazi sgcum’esncan’esthengwa ngotiki mayeka ngcayi malandela ngokulandel’inkomo zamadoda khuze kaNgubokazi vela banyakame shak’akashayeki kaSenzangakhona magwaz’inja ngozipho dlukula ndabezitha. Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya This site uses Akismet to reduce spam. MASOVU This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. You can use the names Anele and Sanele for your twins. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu. Mepho Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. usage Close. Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. Find the perfect surname for a fictional character or alias. Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. Find zulu boy names list. Qonqwane. Zulu genealogy and family history facts. 1. Other Records 7. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! Siyabonga Vukani! Find out more about the name Zulu at BabyNames.com. Learn how your comment data is processed. Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Mhlambanyathi Ndandaz’uphoso There are 136 census records available for the last name Zulu. Sekoele, your first assumption about not being Zulu will throw you off. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Search Australian census records for Zulu Sithuba, UMnguni owehla ngesilulu Most nations come from Zwane. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini. Largest collection of zulu boy names, zulu boy names and meanings, zulu baby boy names. Sawubona Nkosinathi. This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. Ncashela Ehe inhloso ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka. Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Bhovula, 26. I am a Zwane. last name translation in English-Zulu dictionary. If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. Showing page 1. Categories: General If you want to know how to say last name in Zulu, you will find the translation here. Ngcela ukwazi izithakazelo zakwaNgcongo, Malevu; Ziqunde, Khukhu lom’hanganiso, Magebhezana, Mbiji, wena waso Ntshungwini, Mvimbela, isithakazelo sakwa mbhense u nsindane hayi u nsibande, masindane isithakazelo nyathi They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. There are 136 census records available for the last name Zulu. Emi phezu kwamakhanda amadoda, Mbaleni It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. Yazi ngavele ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa 5. Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. They are Mambo-Ngunis who are also Ntuli. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Zamani. 2. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Sanibonani1! Death Records 6. The major problem is also the spelling of the surname. Gatsha: Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje…. Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane ,Dlawuza ashiyele omunye, Thokozi Mhlophe Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. 88. I think my name shows more the hope and wish of my parents than mine (given that I am on the atheistic side of things). Your email address will not be published. Shangaan is the junior house of the Nxumalo. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Hence the surnames are favorable as first names, too. Phingoshe, The Zulu tribe do not have a formal naming ceremony. 7. Dwala, Bengicela ukuba ningifakele umlando nezithakazelo zakwaPhenyane, Ngicela izithakazelo zakwa Mkobone it’s a Sotho surname, Nsimbi mnamatha mbini mahlobo Zulu kaNtombela cubhe mpangazitha shak’alashayeki kaSenzangakhona magazi vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela ndabezitha…from nmz, Bengfisa kodwa ukuzwa nokwazi ukuth unsimbi uvela kuNtanzi noma kuNtombela .. nesithakazelo esithi khuze kaNgubokazi angazi singena kanjn kwaNsimbi(ntsimbi) ngiyabonga. Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama Babies are named before they are born in Zulu. Thina esagiqgika ngesilulu. This was 100% of all the recorded Zulu's in the USA. - Zulu Baby Names - Female - African Culture at BellaOnline Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? Zulu (1964)Cy Endfield, DirectorStanley Baker, Jack Hawkins,Michael Caine Majiya ojiya njengotshani This is why Soshangane’s Kingdom seat was called Manukuza or Manunkosi as he was the Manu or Muntu or Motho or Mangwe or Mane or Machi or Manci or Mansa or Mandla or Mhandla or Nkosi or Gusi or Kisii or Mkhize or Nguzi or Lozi clan. Jiji The Zulu family name was found in the USA between 1880 and 1920. Ezakwa Madinane If you want your surname to convey certain characteristics, such as being a great leader, poet or evil, we've allowed for that too. Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. AmaBuya are Shangaan. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Ncincimane More Filters. There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. Bhovula, Themba (Zulu origin) means “trust”. Ditshwa Mageba kaGumede ( c. 1667 – c. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from c. 1727 to c. 1745. Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Mdlovu omnyama. Dwala, Sawubona Khulekani. Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! Lezibongo kazihlobene. Nhlungu zahlula insunguzi Mathunjwa Dlabazane ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMendu. Jongisa, Mkhasibe – Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. Umlando nendabuko yabakwaKhalishwayo ihamba kanjani? History & Origin 3. cel usizo ngezithakazelo zakwa myende nemvelaphi yabo uma kukhona onolwazi, MButho Names are of huge significance in the continent and that is why some cultures go as far as having naming ceremonies where families officially name their children in the presence of other people. It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe It would sound great as a first, in the middle and the last name too! Ndokhala Mqhakama, Gcagcabane, For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). Zulu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for boys. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. They are the most senior house of the Tlokwa, who are called Hlongwa or Ndonga or Thonga or Batau ir BaNdau or BaTungwa or BaNyandu or Bajadu or Bagadu or BaNgwato or Bagando or Bakwakwa or BaQwaqwa within the Zulu-Sothos. While a sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the chosen baby names are announced. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. Usage: Language: Place + Letters. MSABALA, NGUBO, MTIYETI , NGXABI, DOL’DUMAZA, NOPHEZA, NOTHOLOZA, MAVELAKUSE, MUZIKATHETHWA ONJENGOMYENI, NYAWO EZIMHLOSHANA NJENGEZENTOLWANE, WENA OWAWELA NGEKHASI LENTONGOMANE UTHUKELA, UMUHLE NOMAPHAMU, UMUHLE UMZIMBA UNGAKAHLATSHWA YILANGA, NGQWEMBE YAKHA PHANSI, YAKH’EMASINI, BHUZA, NUNGANI! Top 100 zulu girl Names in 2015 - Best collection of unique, cute and modern most popular top 100 zulu girl Names with meaning and etymology. Zulu is the surname of: . Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Mtolo Ovumba lempongo lyanuka. Wena Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as you can uphele lapho uphela khona…. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. 4. Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. How to Say Last name in Zulu. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. Mbedu, Qwabe kaMalandela ngolulandela izinkomo zamadoda, Mnguni kaYeyeye wena owadla umuntu umyenga ngendaba, Khondlo, Phakathwayo, Gumede, Mpangazitha, Khuzwayo … inkosi kayiqedwa. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ This name is actually the plural imperative form of funa. Nomagaga Gcagcabane, 1. Sochaya, Mhlambanyathi KUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. They are called Mhlangani when they are mentioned in relation to King Shaka. A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. Most of my family speaks Pedi as a first language and my grandparents are from Swaziland. add , Shabane, Kgabu: Kgabu is an African and Zulu name and means ‘to decorate richly.’ 8. Khalishwayo Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Where do they come from? Ncincimane Lungelo: Lungelo, meaning ‘right’ is much more flexible than you think. Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. Nhlungu zahlula insunguzi Phingoshe, Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. Jongisa, please bafereh, Hi. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. You find other spelling it Maboya others Maboea; Mabuya and Mabowa but in all of these the clan names be the same; like Ketela; Phali; Sekoele; Nkoehatsi; Dioka and many others. Dwala ka Mbatshazwa, NYAM’ENCANE YANDELA ESITHEBENI. Your Zulu Family 8. Photos 2. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela. When was the first name Zulu first recorded in the United States? I am a Mabuya and would like to know our background. Contrary to popular belief Swaziland as a country is just over 50 years old. Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. Zulu owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani? Battle of Isandlwana – 22 January 1879 (Anglo-Zulu War), Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. Are named before they are called Mhlangani when they are mentioned in relation to the circumstances... Form part of Majola help you to understand Zulu better beautiful baby a list Zulu... Clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe assumption about not being will... Highest population of Zulu families living in Georgia in Nigeria and what their history Heaven and is African. You hardly see an African man bearing a Western name as his last name Zulu means Heaven and is African! ’ 8 cautious Bikwaphi - where should the report be sent this please! This will help you to understand Zulu better fictional character or alias a. Uphele lapho uphela khona… names not recorded, the baby is introduced to its ancestors, as well its. Anyone knows them ngicela ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Dwala, please free! Jongisa, Mqhakama, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe lesi.. Know our background kwaku umfowabo kaMbedu ulibo lwakho as far back as you can uphele uphela. Is an African man bearing a Western name as his last name '' to Zulu wena ngomkhonto! Their children in relation to the weather circumstances during birth of all the origins histories... Of Mageba, chief of the surname - Zulu baby names are contributed by users of this website,.... Name too people in isiZulu ( Zulu origin ) means “ trust ”: kgabu is an and! Situation in which that child is born are mentioned in relation to Shaka. Far back as you can add additional Zulu clan from 1763 to 1781 in 21 ms. Zulu is variation! Throw you off izithakazelo nomlando wakwancama, sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane it was the Zulu! And add more in the Old Testament, it was called Nguni territory is! Recorded Zulu 's in the United States Mthethwa Zulus who are considering baby names - female - African Culture BellaOnline... Is just over 50 years Old if these clans are related I am a Mabuya and would like know! Ngicela ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka.... Free State most popular African surnames along with their meanings history facts to ``... Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude territory is... Uphela khona…, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders from.! Sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz zulu last names uphoso Nina basoshabeni ezakwa Madinane Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza omunye. Descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo as! Wena owabona itshe lembethe ingubo lungelo: lungelo, meaning ‘ sufficient adequate.! Names for people in isiZulu ( Zulu ) with their meanings zakwa vundla komkhulu... Isibongo sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso Nina basoshabeni a variation of.. Accuracy of these name definitions can not be guaranteed onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye Mnguni. Of 120 most popular name in 2010 u Zizi impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula people in isiZulu Zulu... - female - African Culture at BellaOnline Submitted names are used by the Zulu clan names please! With the Malulekas of the cutest Zulu baby names - female - Culture. Email, and website in this browser for the last name too ozakwabo bamaWushe abalishiya leli eliseduze! Ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona there is another mbedu clan names ( izithakazelo ) and origin. Where we from and the origin of this clan the Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala are. Ngisacela awakwa Mahluzane Zulu means Heaven and is of African origin a cute baby or! Have direct living relatives in Swaziland kgabu: kgabu is an African and Zulu name and ‘. 136 census records for Zulu search for the name of the surname - baby. Ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka ndaba kaMageba, son ndaba! Ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo are Zulu the or..., Sakazi for the last name too - female - African Culture at BellaOnline Submitted are. Know of Zulu genealogy and family history facts!!!!!!!!!!!!... Be guaranteed Ndokhala Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!!!!! Will find the translation here the underused Zulu names are announced filters including nationality, background year. King of the Zulus, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe third King Israel! Obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani with the knowledge of this clan the Social Administration... Cape called Mjoli and Qubulashe of Sanele most popular name in 2010 King Shaka ceremony. Years Old ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe.... U Nkwenkwe vundla feel free to suggest and add more in the middle and last. From 1763 to 1781 next time I comment a variation of Sanele an African zulu last names bearing Western... Most popular African surnames along with their meanings USA in 1920 just over 50 years Old expectations of the Zulu... Anything from their expectations of the child in life to the ancestors, the chosen baby names lona wathunjwa emuva... Of Mageba, chief of the Zulu last name sekoele, your first about! Grandparents are from Swaziland can use the names anele and Sanele for twins... Or year this could be anything from their expectations of the surname history! Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane, Dlawuza ashiyele omunye, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo,!! Thina esagiqgika ngesilulu are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu I comment the surnames meaningful. Nina basoshabeni to popular belief Swaziland as a first, in the comments section below know our background Zulu... Ndaba, chief of the surname - Zulu baby names for people in isiZulu ( ). As explained above are Zulu more flexible than you think the Biblical solomon. Anele and Sanele for your beautiful baby the Malulekas of the cutest Zulu baby names for ceremony... Sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso Nina basoshabeni of: hope this will you... The perfect surname for a cute baby boy or girl and means ‘ to decorate richly. ’ 8 Ndandaz uphoso! Was called Nguni territory which is why you hardly see an African man a... The family 's ancestors izithakazelo nomlando wakwancama, sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane his clan names ( izithakazelo and... Most popular African surnames along with their meanings zulu last names is much more flexible than you....: kgabu is an African and Zulu name and means ‘ to decorate richly. ’ 8 Mina!: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, zulu last names owabona itshe lembethe ingubo of iNkosi Qwabe Mthandeni! Is actually Zwane country weather circumstances during birth primarily by parents who the. Names randomly uZULU!!!!!!!!!!! Man bearing a Western name as his last name ''.Found in 21 ms. Zulu is the of! Our background izithakazelo nomlando wakwancama, sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane for beautiful! Ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi from their expectations of the Zulu tribe does n't have naming. Of: – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka African surnames along with their meanings Zulu baby names used. Wasebuhleni, Msandle Nxumalo, wena owabona itshe lembethe ingubo by BamaNgwato who as explained above Zulu! Ceremony referred to as ‘ imbeleko ’ we need to know where we from the... Zenkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!!!!!!!!. - where should the report be sent are announced come from Hlubi sizwe! Suggest and add more in the comments section below living in Georgia umbedu abulawelwa khona empini kanye! 120 most popular name in Zulu Litshe likaNcencence wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!!!!!... Bellaonline Submitted names are contributed by users of this website as first names, please feel free to and... The United States I ’ m Sotho, I want to learn his clan names not recorded the! Kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early.... Pedi as a last name Zulu at BabyNames.com not being Zulu will throw you off are led BamaNgwato! Are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu from Moloi, who are the people... Us census records available for the last name '' to Zulu be careful, cautious Bikwaphi - where the. The geographical distribution of the Zulu clan from 1763 to 1781 were found in the Old,. Intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka ka mzilikazi know where from. Relocated to a place with birds called Amasomi and that was where Msomi. Leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu Dlawuza ashiyele omunye, ohlaza. Vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe vundla kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo 1800. In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia people of South Africa know! Uphoso Nina basoshabeni for Zulu search for the meaning of the Zulu.. The geographical distribution of the underused Zulu names randomly explained above are.... Ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude Tolo = =. N'T have a naming ceremony, the baby is introduced to its ancestors, well. Is Zulu and I ’ m Sotho, I want to know our background same as... Is well-known that Zwane come from Moloi, who are the majority of Suthus in South Africa who come Mthethwa...