Walne zebranie Delegatów Klubu

               Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl na podstawie treści §20 ust.2 Statutu klubu zawiadamia Delegatów klubu, że w dniu 29.06.2018  (piątek) w Sali hotelu ACCADEMIA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Przemyślu odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 17.00
 w drugim terminie o godz. 17.15
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów klubu.
Przewidywany ramowy porządek dzienny obrad:
1.  Otwarcie obrad i podjęcie uchwał organizacyjnych ich przebiegu.
2.  Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej za okres od  czerwiec 2016 – czerwiec 2018.
3.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu .
4.  Zakończenie obrad.
                                                                                  Zarząd klubu
                                                                                   MKS „POLONIA
                                                                                 Przemyśl

Playoff - półfinały

Dodaj do:
sobota    MKS Polonia Przemyśl - Znicz Jarosław     84:83    (22:21, 10:25, 31:21, 21:16) niedziela MKS Polonia Przemyśl - Znicz Jarosław     70:64    (19:18, 16:18, 19:13, 16:15)

Statystyki I spotkania Statystyki II spotkania

Zdjęcia z pierwszego spotkania
                                                                        

Zdjęcia z drugiego spotkania