Komunikat z posiedzenia zarządu klubu

OŚWIADCZENIE
Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego "POLONIA" Przemyśl
z dnia 20.02.2007

   Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego "POLONIA" Przemyśl na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 20.02.2007 r. dokonał oceny niesportowego zachowania się zawodnika I zespołu sekcji koszykówki Grzegorza Płocicy oraz przyczyn jego nieobecności w rozgrywanym meczu mistrzowskim w dniu 18.02.2007 r. z MOSiR Krosno.
   Biorąc pod uwagę stanowisko sekcji koszykówki w przedmiotowych sprawach jak i dokonaną własną ocenę faktów, podjęto uchwałę o treści:
- rozwiązuje się umowę z zawodnikiem o grę w I zespole sekcji koszykówki
- uchyla się uchwałę o przyznanie stypendium sportowego
- nakłada się regulaminową karę dyscyplinarną - półroczną dyskwalifikację.

Dodaj do: